WYS Palvelualusta - Älykäs satama

KUVA: HANSAB GROUP OÜ
Älykäs satama -kuva

 Ohjaa ja hallitse liikennettä ja kuljetuksia älykkäästi ja digitaalisesti.

Automaattinen, reaaliaikainen ja interaktiivinen prosessi sataman lähtevälle ja saapuvalle liikenteelle.

Automatisoi maaliikenteen prosesseja

 • Ajoneuvo-, tavara- ja junaliikenne automaattisesti ohjattavissa maalta satamaan ja laivaan ja vastaavasti laivasta satamaan ja maalle.
 • Automaattinen ja reaaliaikainen ajoneuvojen tunnistus; henkilöautot, rekat vetoautoineen ja perävaunuineen, lisäksi myös väri, brändi ja malli.
 • Ajoneuvojen pituuden, korkeuden ja leveyden mittaus sekä punnitus pysähtymättä.
 • Kuorma-autojen ADR-tunnusten automaattinen tunnistaminen.
 • Automaattinen konttien tunnistus. Konttitunnistustieto yhdistetään tunnistettuun ajoneuvoon tai junavaunuun.
 • Automaattinen junavaunujen tunnistus. Junavaunutunnistustieto yhdistetään junaan. Myös erityyppiset junavaunut ja luokitellut nesteet ja kaasut tunnistetaan.
 • Liikkuvan ajoneuvon luokan analysointi (henkilöauto, pakettiauto, kuorma-auto, rekka, linja-auto, moottoripyörä, polkupyörä).
 • Eri liikennelajien yksilölliset ja automaattiset prosessit ovat samassa järjestelmässä.
 • Sähköiset asiakirjat automaattisesti halutuille vastaanottajille, myös eri toimijoiden välillä.
 • Automaattinen ja reaaliaikainen tiedon vaihto eri järjestelmien välillä.

Automatisoi turvallisuuteen liittyvät prosessit

 • Yksilölliset ja digitalisoidut palvelut monitoimijaympäristöön huomioiden toimijoiden erityispiirteet (satama, laivayhtiöt, viranomaiset, huolintaliikkeet, kuljetusliikkeet, huolto-organisaatiot, matkustajat).
 • Ajoneuvoliikenteen automaattisen tunnistuksen avulla erotetaan matkustajien, henkilökunnan ja ylläpito-organisaatioiden liikkuminen alueella.
 • Saapuvan ja lähtevän liikenteen poikkeavat tapahtumat tunnistetaan reaaliaikaisesti ja lähetetään automaattiset ilmoitukset viranomaisille ja turvallisuusorganisaatioille. Ilmoituksen mukana on myös kuvainformaatiota ajoneuvosta.
 • Turvallisuusjärjestelmien automaattinen ohjaus, jolloin saadaan automaattisesti tilannekuva poikkeavista tapahtumista.
 • Poikkeavassa tilanteessa ajoneuvon pääsy tai poistuminen estetään tarvittaessa automaattisesti.
 • Henkilöturvallisuuteen liittyvien tapahtumien reaaliaikainen tunnistaminen esim. henkilön tai pyöräilijän liikkuessa kielletyllä alueella.
 • WYS Älykäs satama -palvelualusta mahdollistaa reaaliaikaisen kasvontunnistuksen, joka liitetään muihin tapahtumiin, esim. ajoneuvo ja sen kuljettaja.

Tehosta toimintaa rajallisella alueella

 • Purskeinen toiminta, missä on paljon erilaisia, samanaikaisia tapahtumia tietyllä, rajatulla alueella aiheuttaa ruuhkahuippuja ja maksimaalista alueen käyttöä.
 • Saapumistapahtuma pysäyttämättä ajoneuvoa tehostaa liikennevirtaa. Pysäyttäminen tapahtuu vain erityisestä syystä. 
 • Liikkumisen minimointi alueella reaaliaikaisen ja interaktiivisen opastuksen avulla; myös yksilöllinen opastus kuljettajalle automaattisesti mobiililaitteisiin ja alueen valittuihin infotauluihin.

Vähennä ympäristön kuormitusta

 • Tehostettu liikennevirta mahdollistaa ajoneuvojen odotus- ja tyhjäkäyntiajan minimoimisen.
 • BI-raportit mm. ajoneuvojen päästöluokista ja ajoneuvovirroista auttavat ympäristöystävällisen toiminnan kehittämisessä.

Hyödynnä data päätöksenteossa ja laiteylläpidossa

 • Kaikki BI-raportit reaaliaikaisesti sähköisenä ja yksilöllisinä eri toimijoiden käyttöön.
 • Reaaliaikaista ja monipuolista dataa ja BI-raportteja ajoneuvovirroista kaistakohtaisesti ja ajan funktiona kuten
  • nopeudet, 
  • ajoneuvoluokat, 
  • painot ja mitat, 
  • vertailuraportit jne.
 • Lokitiedot, Audit trail -raportit ja palvelutasoraportit, SLA.


Älykäs satama -palvelualusta skaalautuu helposti. Samaan järjestelmään on liitettävissä useita satamia. Järjestelmä hallitsee rajattoman määrän sisään tulevia ja ulos meneviä kaistoja.
Samassa järjestelmässä olevien satamien hallinta on mahdollista olla keskitettyä tai hajautettua.
Järjestelmän keskitetty ja monipuolinen käyttäjähallinta skaalautuu vastaavasti, sillä käyttäjätasojen ja -ryhmien määrä on rajaton.

Kaikkia järjestelmän toimintoja voi käyttää niin selaimella kuin mobiilisti. Täysin yksilöitävissä olevat Dashboard-käyttöliittymät tekevät käytöstä helppoa ja tehokasta kaikille toimijoille ja käyttäjäryhmille.

Monipuoliset liitännät mahdollisia muihin järjestelmiin kuten ajoneuvojen punnitusjärjestelmät, kasvontunnistusjärjestelmät, käyttäjähallinta LDAP (esim. Microsoft AD) jne. 
Järjestelmä monitoroi automaattisesti ja reaaliaikaisesti kaikkien prosessiin liittyvien järjestelmien ja laitteiden toimivuutta. Järjestelmä tuottaa vika- ja häiriötilanteista automaattiset ilmoitukset, ja toiminnalliset häiriöt käynnistävät vaihtoehtoiset prosessit. Järjestelmistä ja laitteista saatava diagnostiikka tukee suunnittelua ja kehittämistä.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä.