Ratkaisut WYS Palvelualustan avulla

Ratkaisumme asiakkaille ovat monipuolisia ja joustavia. Niillä automatisoidaan prosesseja, lisätään tehokkuutta, vähennetään hallinnollista työtä ja parannetaan kannattavuutta. Tässä esittelemämme ratkaisut ovat esimerkkejä asiakkaillemme toteutetuista kokonaisuuksista ja edustavat vain pientä osaa niistä mahdollisuuksista, mitä ratkaisumme tarjoavat.

AUTOMATISOIDUT AUTOPESULAT
Asiakkaamme ovat menestyksellisesti onnistuneet parantamaan autopesuloidensa liiketoimintaa ratkaisumme avulla. Useilla asiakkaillamme on liitettynä monia eri autopesuloita yhteen ja samaan loogiseen kokonaisuuteen, joka skaalautuu rajattomasti.
ÄLYKKÄÄN SÄHKÖVERKON HALLINTA
Asiakkaamme ovat ratkaisujemme myötä kyenneet automatisoimaan prosessejaan ja pienentämään merkittävästi käyttökustannuksiaan.
harbour aerial
Asiakkaamme ovat pystyneet satamaratkaisullamme pienentämään ajoneuvojen odotusaikoja satamissa, vähentämään päästöjä ja käsittelemään suurempia ajoneuvomääriä aluetta kasvattamatta.
Valvomokuva
Asiakkaamme ovat onnistuneet ratkaisumme myötä nopeuttamaan merkittävästi tapahtumien käsittelyä ja pienentämään käsittelyvirheiden määrää.
konttori
Asiakkaamme ovat saavuttaneet älykkäällä pysäköintiratkaisullamme merkittäviä käyttöasteen nostoja, kustannusten säästöjä ja huomattavia tulosparannuksia.
AUTOMATISOIDUN TEOLLISUUDEN LÄHTEVÄ/SAAPUVA RAHTILIIKENNE
Asiakkaamme ovat onnistuneet ratkaisumme avulla automatisoimaan toimitusprosessejaan 24/7-käyttöön ja samalla minimoimaan tarvittavan henkilöstön määrän.
KAUPPAKESKUKSET
Kauppakeskusasiakkaamme ovat pystyneet monipuolistamaan palvelujaan ja parantamaan tuottavuuttaan ratkaisumme avulla. Erityisesti he ovat olleet tyytyväisisiä ratkaisumme helppokäyttöisyyteen ja monipuolisuuteen.
ÄLYKÄS KAUPUNKI
Asiakkaamme ovat ratkaisumme avulla onnistuneet vähentämään ruuhkia, parantamaan liikenteen sujuvuutta ja lisäämään turvallisuutta. Monipuolinen raportointi ja data ovat antaneet heille hyvän käsityksen tapahtumista.
TEOLLISUUDEN AJONEUVOJEN KULUNVALVONTA
Asiakkaamme ovat saaneet nopeutettua ajoneuvojen ja kuljettajien lupaprosesseja. Sähköisen luvanhallintaratkaisun myötä esim. alueiden vartijat tietävät reaaliaikaisen lupatilanteen.
MAA-AINESTEN, LUMEN JA JÄTTEEN LÄJITTÄMINEN
Asiakkaamme ovat ratkaisumme myötä pystyneet eliminoimaan laskuttamatta jääneet tapahtumat, pienentämään kustannuksia per vastaanotettu kuorma ja lisäämään kuljetusliikkeiden tyytyväisyyttä.
Logistiikkakeskus - paketit
Asiakkaamme ovat pystyneet nopeuttamaan mm. reklamaation käsittelyä. Käsittelyaika on pienentynyt 10 % aiemmasta.
Logistiikkakeskus - liikenteenhallinta

Asiakkaamme ovat saavuttaneet ratkaisullamme mm. merkittäviä päästömäärien pienennyksiä, koska yksittäisen ajoneuvon terminaaliaika on lyhentynyt huomattavasti.