WYS Palvelualusta - Älykäs pysäköinti

Älykäs pysäköinti -kuva

Johda tuloksellisesti pysäköintitilojasi.

Kustannustehokas, joustava ja monipuolinen itsepalvelutoimintamalli.

Paranna pysäköinnin käyttöastetta

 • Hyödynnä pysäköintitilaa yritys- ja kuluttajakäytössä mm. monipuolisten asiakkaillesi soveltuvien pysäköintituotteiden avulla. Pysäköintituotteet luodaan kiinteistön yksilöllisiin tarpeisiin perustuen kuten esim.
  • aikaan sidottu tuote (esim. arkipäivisin klo 8.00-17.00)
  • pysäköintiruudun kokoon sidottu tuote (perusruudut vs. erikoisleveät ruudut)
  • kiinteään pysäköintiruutuun perustuva tuote
  • dynaaminen pysäköintituote; mahdollistaa vapaavalintaisen pysäköintiruudun
  • sähköautojen lataustuote
  • vieras- ja seminaaripysäköintituote.
 • Varaudu muuttuviin pysäköintitilan käyttötarpeisiin ja -vaatimuksiin tarjoamalla sähkö- ja hybridiautojen ja sähköpolkupyörien latausmahdollisuudet. Pysäköintiluvan haltijan on mahdollista varata portaalista erilaisia latauspaikkoja ennakkoon. Veloitus tapahtuu automaattisesti paikan ja ajan perusteella. Näin maksimoit latauslaitteistoinvestointisi tuoton dynaamisella käytöllä.

Automatisoi pysäköinnin lupahallinta

 • Itsepalveluun perustuvassa toimintamallissa yritykset hallinnoivat henkilöstönsä käyttöoikeuksia ja henkilöt tai yritykset itse ylläpitävät ajoneuvojensa tietoja. Muutokset ovat reaaliaikaisia. 
 • Yritykset saavat käyttöönsä pysäköintioikeuksia sopimuksensa mukaisesti. Oikeuksia voi ostaa lisää pysäköinnin palveluportaalin kautta. Tiedot siirtyvät laskutusjärjestelmään automaattisesti.  Pysäköintioikeudet ja lupakäytännöt on mahdollista määritellä käyttäjäkohtaisesti.
 • Helppokäyttöinen palveluportaali tukee vaivatonta lupaprosessia niin selaimella kuin mobiilissa.

Automatisoi pysäköinnin käyttöprosessi

 • Ajoneuvo tunnistetaan automaattisesti rekisterinumeron perusteella. Järjestelmä tarkistaa automaattisesti ajoneuvoon ja henkilöön liittyvän pysäköintiluvan ja pysäköinnin infotauluun tulee automaattisesti opastus ko. pysäköintilupaan liittyen.
 • Haluttaessa kuljettajan mobiiliin on lähetettävissä automaattisesti kohdennettuja viestejä esim. pysäköintiajan päättymisestä.
 • Sisään ajettaessa kiinteistön käytettävissä on dynaamisia turvallisuustasoja ajoneuvon mallin ja värin tunnistuksesta aina kuljettajan tunnistukseen ja paikannukseen.
 • Järjestelmä tarjoaa tilannekuvaa automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Lisäksi ajotapahtuma kuvineen rekisteröityy automaattisesti järjestelmään. Järjestelmä tietää reaaliaikaisesti pysäköintialueella olevat ajoneuvot ja niihin liittyvät henkilöt kunakin ajanhetkenä.

Paranna pysäköinnin asiakastyytyväisyyttä

 • Pysäköinnin palveluportaalin avulla keskitetty asiakaspalvelu palvelee tarvittaessa kaikkia järjestelmään liitettyjen kiinteistöjen pysäköintipalveluiden käyttäjiä. 
 • Aulapalvelu palvelee määriteltyjä kiinteistöjä, myös tarvittaessa vieraspysäköinnin osalta. 
 • Yritykset varaavat palveluportaalista  vieras- ja seminaaripysäköintilupia. Vieras pääsee automaattisesti varauksella pysäköintiin, ja varaustieto siirtyy automaattisesti laskutusjärjestelmään varauksen yhteydessä.
 • Käyttäjät aukaisevat kulkuovet mobiililla; myös vieras- ja seminaaripysäköijät.

Hyödynnä data päätöksenteossa ja laiteylläpidossa

 • Keskitetyn raportoinnin avulla kaikkien kiinteistöjen, kiinteistöryhmien ja pysäköintialueiden tiedot löytyvät samasta paikasta. Voit perehtyä monipuolisten ja yksilöllisten raporttien avulla yksittäisen alueen tai koko kiinteistöryhmän reaaliaikaiseen tilanteeseen, historiatietoon ja statistiikkaan.
 • Saat kaikki raportit sähköisinä ja yksilöllisinä eri kohderyhmien kuten kiinteistön omistajien, FM-yhtiöiden, asiakasyritysten ja yksityishenkilöiden käyttöön. Käytettävissä kaikkialta eri päätelaitteilla, selaimella ja mobiililla.
 • Monipuolista tietoa saatavilla, esimerkiksi:
  • pysäköinnin käyttöaste ajan funktiona, 
  • ajoneuvojen pysäköintiajat, 
  • yrityskohtaiset käyttöasteet, 
  • eri lupatuotteiden käyttö, 
  • vieras- ja seminaaripysäköinnit jne. 
 • Järjestelmä monitoroi automaattisesti kaikkien siihen liitettyjen järjestelmien ja laitteiden tilaa, toimivuutta sekä ovien, liikennevalojen, lukusensorien ja monitorien tilanteita. Samaan diagnostiikkaan saadaan liitettyä useita eri kohteita.
 • Järjestelmä tuottaa ja reitittää vika- ja häiriötilanteista automaattiset ilmoitukset.


Älykäs pysäköintijärjestelmä skaalautuu helposti yhdestä portista aina monitoimipaikkaympäristöihin saakka ilman maantieteellisiä rajoituksia. Järjestelmä hallitsee rajattoman määrän ajo-ovia/-portteja ja pysäköintialueita.
Järjestelmän keskitetty käyttäjähallinta skaalautuu vastaavasti, sillä käyttäjätasojen ja -ryhmien määrä on rajaton.

Kaikkia järjestelmän toimintoja voi käyttää niin selaimella kuin mobiilisti.
Monipuoliset liitännät muihin järjestelmiin kuten erilaiset latauslaitteistot, sopimushallinta, laskutusjärjestelmä, käyttäjähallinta LDAP (esim. Microsoft AD) jne. 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä.