WYS Palvelualustan versio 2023 R2 on julkaistu

Päivämäärä
11.10.2023

WYS Palvelualustan versio 2023 R2 tarjoaa eri järjestelmien tuottaman datan monipuolisen hyödyntämisen ja automaattisen käsittelyn entistä helpommin ja laajemmin, myös päivittäisissä käyttötarpeissa. Palvelualustan laajennettu interaktiivisuus nopeuttaa entisestään laajojen järjestelmä- ja laitekokonaisuuksien keskitettyä käyttöä ja monitorointia.

Eri järjestelmien hallinta yhdestä paikasta

Uusi versio 2023 R2 avaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia hallita eri kohteissa olevia eri järjestelmiä keskitetysti mm. pääkäyttöpalveluiden yhteydessä. Kaikkien eri kohteiden eri järjestelmien tiedot ja tapahtumat ovat automaattisesti ajan tasalla ja käytettävissä keskitetysti.

Eri järjestelmien keskitetyn hallinnan automatisoidut palvelut tuovat kaikki järjestelmien tiedot helpottamaan päivittäistä työskentelyä, monipuolista analysointia ja toiminnan kehittämistä. Automatisoinnin myötä työskentely tehostuu ja helpottuu, aikaa säästyy ja ennen kaikkea vasteajat lyhenevät. 

Tekoälyä hyödyntävän BI-raportoinnin avulla saadaan automaattisesti ja laajasti tietoa liitetyistä järjestelmistä ja niihin liittyvistä laitteista, esim.kulunvalvontajärjestelmistä erilaisten teknisten ja toiminnallisten tapahtumien lisäksi myös mm. 

  • aktiivisten kulkulupien määrä lupatyypeittäin, 
  • käyttämättömät kulkuluvat tiettynä aikana, 
  • kenelle käyttämättömät kulkuluvat kohdistuvat ja 
  • miten kulkulupia on käytetty kaiken kaikkiaan. 

Näin löydetään kätevästi esimerkiksi tarpeettomat, mutta vielä aktiiviset kulkuoikeudet.

Interaktiiviseen eKarttaan on visualisoitavissa automaattisesti esimerkiksi reaaliaikainen tieto kiinteistön eri tiloissa olevien henkilöiden määristä erilaisten toiminnallisten ja teknisten tapahtumien ja tilatietojen lisäksi. 

WYS Palvelualustan yksilölliset ja muokattavat interaktiiviset dashboardit tekevät tiedon hyödyntämisestä helppoa. Eri dashboardeihin on mahdollista koostaa eri järjestelmien tuottamaa ja Palvelualustan rikastamaa reaaliaikaista, automaattisesti päivittyvää tietoa ja pidemmän aikajakson statistiikkaa. Käytön nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi siirtyminen Palvelualustan dashboardien välillä tapahtuu suoraan dashboardista toiseen.

Vapaasti määriteltävät erityyppiset ryhmät tehostavat automaattisen datan hyödyntämistä

WYS Palvelualustaan liitettyjä muuttujia kuten esim. kohteita, kiinteistöjä, kerroksia, järjestelmiä, laitteita ja henkilöitä, tapahtumia ja hälytyksiä, on mahdollista ryhmitellä tarpeen mukaan omiin ryhmiinsä erilaisiin yksilöllisiin tarpeisiin perustuen. Vapaasti määriteltävien ryhmien teko ja ylläpito on helppoa eri muuttujien osalta. Muuttujien on myös mahdollista kuulua moniin ryhmiin.

Esimerkiksi turvallisuus- ja automaatiosektoriin kuuluvat järjestelmät, kuten kulunvalvonta-, paloilmoitin-, videonhallinta- ja rikosilmoitinjärjestelmät laitteineen, jotka on ryhmitelty sijaintinsa perusteella eri kohteisiin, on mahdollista ryhmitellä myös muihin tarvittaviin ryhmiin kuten esim. järjestelmäkohtaisiin ryhmiin (kaikki tietyt kulunvalvontajärjestelmät samassa ryhmässä sijainnista riippumatta), kiinteistöjen, kerrosten, huoneiden ja tilojen mukaisiin ryhmiin jne. Ryhmien avulla on helppo porautua tarkempiin tietoihin esim. poikkeavia tapahtumamääriä tarkasteltaessa tai luoda ryhmäkohtaisia automaattisia hälytyksiä, mikäli vikojen tai tapahtumien määrä ylittää halutun raja-arvon.

Isojen järjestelmäkokonaisuuksien kohdalla ryhmittely edesauttaa laajojen kokonaisuuksien hahmottamisessa. Interaktiiviset karttanäkymät mahdollistavat nopean zoomauksen avulla tapahtuvan ”porautumisen” aina yksittäisen laitteen tutkimiseen saakka. eKartalle on mahdollista koostaa erityyppisiä ryhmiä ja piilottaa näkymästä ryhmiin kuuluvat yksittäiset järjestelmät laitteineen tai vaihtoehtoisesti näyttää eKartalla vain johonkin ryhmään kuuluvat yksittäiset järjestelmät ja laitteet. WYS Palvelualustan automatiikka tuo tapahtumaperusteisesti tarvittavan tiedon esille tilanteiden mukaisesti.

Kohteista on luotavissa entistä monipuolisempi kokonaiskuva

WYS Palvelualustaan on liitettävissä myös mitä tahansa automaattisten liityntöjen ulkopuolisia passiivilaitteita kuten palosammuttimia, kaasupulloja, sammutusletkuja, hätäpoistumisovia ym. Näin järjestelmä- ja laiteympäristön kaikki tiedot ovat yhdessä paikassa ja ympäristön kokonaisvaltainen tilannekuva käytettävissä eri päätelaitteilla tarpeiden mukaan; mobiili, tabletti, selain.

Passiivilaitteiden vienti ja ylläpito on tehty nopeaksi ja helpoksi WYS Palvelualustan järjestelmä- ja laiterekisteriin, missä ne ovat helposti saatavilla kaikille laitteen kanssa operoiville tahoille. Passiivilaitteita on mahdollista hakea laiterekisteristä laitteen nimen, tilan, sijainnin, valmistajan ja mallin mukaan aivan kuten aktiivisia laitteita.

Passiivilaitteet ovat visualisoitavissa eKartalla esim. ikoneilla, ne ovat näytettävissä myös Visuaalisessa konsolissa ja tiedot käytettävissä BI-raportoinnissa aktiivisten laitteiden tapaan.

Suurten järjestelmä- ja laitemäärien hallinta entistä helpompaa

WYS Palvelualustan interaktiivisen eKartan avulla samaan kohteeseen saa lisättyä tarvittavan määrän eri kiinteistöjen ja alueiden pohjakuvia, joiden välillä on helppo ja nopea navigoida. Ajansäästön lisäksi käyttäjä saa hallittua yhä laajempia kokonaisuuksia riippumatta siitä, missä hän itse on tai mitä päätelaitetta työssään käyttää. 

WYS Palvelualusta mahdollistaa organisaatioiden omien käytäntöjen mukaiset värimaailmat eri symboleille ja toiminnoille. Käyttöön valittu värimaailma operatiivisten ja teknisten tilatietojen visualisoinnissa kattaa koko Palvelualustan. Näin sama väri osoittaa samaa operatiivista tai teknistä tilatietoa järjestelmä- ja laiterekisterissä, eKartalla ja kaikkialla, missä tilatieto väreineen on käytössä.

WYS Palvelualustan liityntäportfolio kasvaa

WYS Palvelualusta omaa 2-suuntaisia liityntöjä monipuolisesti eri järjestelmiin ja laitteisiin kuten Milestone, Avigilon, Axis, Hanwha ja LoRaWAN. Tämä jatkuvasti laajentuva liityntäportfolio on jälleen kasvanut kolmella uudella järjestelmällä: Ajax hälytysjärjestelmä, Obseron-videonhallinta ja IDcontrol Digiovi kulunhallinta. Tulevia liityntöjä ovat mm. Abloy OS, Elotec-, iLOQ-, Security Expert ja Visma Megaflex -liitynnät.

Näiden järjestelmien ja laitteiden tuottamaa dataa Palvelualusta rikastaa hyödynnettäväksi Palvelualustan eri toiminnoissa ja osana muiden liitettyjen järjestelmien automaattisissa ohjauksissa.

 

Seuraava WYS Palvelualustan versio julkaistaan helmikuussa 2024.