AUTOMATISOIDUN TEOLLISUUDEN LÄHTEVÄ/SAAPUVA RAHTILIIKENNE

AUTOMATISOIDUN TEOLLISUUDEN LÄHTEVÄ/SAAPUVA RAHTILIIKENNE

Asiakkaamme ovat onnistuneet ratkaisumme avulla automatisoimaan toimitusprosessejaan 24/7-käyttöön ja samalla minimoimaan tarvittavan henkilöstön määrän.

Älykäs teollisuuden kuljetushallintaratkaisu mahdollistaa automaattisen saapuvien ja lähtevien kuljetusten hallinnan. WYS-kuljetushallintaratkaisu liitetään tuotannonohjausjärjestelmään, jota kautta saadaan tieto saapuvista ja lähtevistä kuljetuksista. Ratkaisuumme liitetään tarvittavat muut järjestelmät kuten esim. ajoneuvovaaka, portit ja ovet. WYS-järjestelmä toimittaa automaattisesti kaikki tarvittavat tiedot laskutus- ja kuljetusjärjestelmään. Näitä ovat mm. ajoneuvon punnitustiedot ja mitat. Kun kaikki tapahtumat on suoritettu prosessin mukaisesti, niin järjestelmämme avaa portit poistumista varten. Kuljettajaa opastetaan mobiilipuhelimen ja tarvittaessa myös infotaulujen avulla. Ajoneuvojen valvontaan liittyen on saatavilla erilaisia turvallisuustasoja, esim. yöaikaan ja viikonloppuisin käytettäväksi.

  • Alenna kustannuksia automaation avulla
  • Lyhennä läpimenoaikoja
  • Lisää alueen liikenneturvallisuutta
  • Vähennä hallinnollisia kuluja
  • Helposti hallittavissa
  • Lisää turvallisuutta tehdasalueelle
  • Monipuoliset raportit ja tilastot sisältävät myös videota ja kuvia
  • Yksi tai useampi tehdas samassa järjestelmässä