WYS Palvelualustasta julkaistu uusi ohjelmistoversio 2021 R2

Päivämäärä
15.09.2021


WYS Palvelualustan versiossa 2021 R2:ssa on merkittävästi lisätty suorituskykyä.Dashboard-esimerkkejä Suorituskyvyn nostosta on erityisesti etua, kun järjestelmän avulla hallitaan ja monitoroidaan useita tuhansia järjestelmiä ja laitteita. 

Uusi 2021 R2 -versio sisältää monia käytännön työtä helpottavia ja automatisoivia toiminnallisuuksia.
Näitä ovat mm.

  • automaattinen kameraviitekuvien vertailu,
  • Projektointityökalu,
  • valmiit Dashboard-mallit ja
  • WYS Palvelualustan Portaalin muokattavuus.

Automaattinen kameraviitekuvien vertailu

WYS Palvelualustaan liitettyjen kameroiden viitekuvien vertailu on tehty mahdollisimman tehokkaaksi, nopeaksi ja helppokäyttöiseksi automatisoinnin avulla.

Kamerakohtaisesti on mahdollista määritellä, minkälaisia viitekuvia on käytössä kulloinkin ja missä määrin kuvan ja viitekuvan on vastattava toisiaan. Hyväksymättömästä viitekuvasta lähetetään automaattisesti viestit ja toimenpideohjeet määritellyille vastaanottajille.

Uusi viitekuva ja sen vastaavuus vanhaan viitekuvaan esitetään havainnollisesti omassa Dashboard-näkymässä, missä viitekuvia on helppo selata. Vanhat viitekuvat säilyvät tietokannassa halutun ajan.

Viitekuvien haku on myös mahdollista tehdä manuaalisesti tarpeen mukaan.

Projektointityökalu

Uusi projektointityökalu tehostaa uusien kohteiden käyttöönottojen hallintaa, kun kohteiden laitteita ja järjestelmiä liitetään WYS Palvelualustaan. Samassa kohteessa on mahdollista olla useita samanaikaisia projekteja.

Projektointidashboardin avulla seuraat projektien valmiusastetta nollasta sataan prosenttiin, selaat projektien tehtäviä ja tarkastelet laitteiden esiasennustilaa. Asennuksista ja kytkemisistä tulee automaattiset ilmoitukset tehtyjen asennusten ja käyttöönottojen hyväksymiseksi.

Projektin valmistuttua kohteen saa vietyä työkalun avulla automaattisesti tuotantoon ja laskutukseen.

Uuden Projektointityökalun avulla on helppo hallita niin kohteen yksittäisiä projekteja ja tehtäviä kuin kaikkia yrityksen kohteiden projekteja käyttöoikeuksien puitteissa.

Valmiit Dashboard-mallit

WYS Palvelualustan mukana on valmiita Dashboard-käyttöliittymämalleja, joiden avulla asiakas pääsee heti hyödyntämään WYS Palvelualustaan liitetyistä järjestelmistä ja laitteista kertyvää dataa.

Yksilöllisiä yritys- ja käyttäjäkohtaisia Dashboardeja on myös erittäin helppo luoda. Dashboardin rakenne ja sisältö on vapaasti muodostettavissa. Samaan Dashboardiin on yhdistettävissä eri komponentteja tarpeiden mukaan, kuten BI-raportteja, visuaalisia konsoleja, tapahtumia,  hälytyksiä, lokeja kalenterinäkymässä, interaktiivisia eKarttoja, järjestelmä- ja laiteohjauksia. Interaktiivisissa Dashboardeissa aikajänne on dynaamisesti skaalattavissa. Samalla käyttäjällä on mahdollista olla käytössään useita eri Dashboardeja.

Dashboard–käyttöliittymät tekevät WYS Palvelualustan käytöstä interaktiivista, helppoa ja yksilöllistä. Käyttö onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta, selaimella ja mobiililla, käyttöoikeuksien puitteissa.

WYS Palvelualustan portaalin muokattavuus

WYS Palvelualusta skaalautuu tarvittaessa monitoimijaympäristöksi. Tällöin Palvelualustan operaattori/päätoimija antaa halutessaan muille toimijoille mahdollisuuden käyttää saman Palvelualustan palveluja annettujen käyttöoikeuksien puitteissa; esimerkiksi konsernin mahdollistaessa palvelut eri tytäryrityksilleen tai toimitusketjun eri osapuolille. Luonnollisesti WYS Palvelualustan keskitetty ja monipuolinen käyttäjähallinta skaalautuu vastaavasti, sillä käyttäjätasojen ja -ryhmien määrää ei ole rajoitettu.

Omiin palveluihinsa kukin toimija pääsee WYS Palvelualustan etusivun Portaalin kautta. Portaalin uudella WYSIWYG editorilla operaattorin on nopeaa ja helppoa muokata Portaalin komponentteja ja niiden sisältöjä. Kirjautumis-komponentin lisäksi etusivulla on mahdollista ilmoittaa ajankohtaisista muutoksista, päivittää uutisia, ilmoittaa huoltokatkoista, kutsua koulutuksiin, tarjota käyttöohjeita ja -videoita yms. Mitä enemmän on toimijoita, sitä tärkeämpää on Portaalin mahdollistama nopea viestintä kaikille osapuolille.

Näiden toiminnallisuuksien ja työkalujen lisäksi uuteen 2021 R2 -versioon on tuotu asiakkaiden toivomuksesta käyttöä sujuvoittavia lisäyksiä kuten mm. csv- ja pdf-vientejä, lisää erilaisia tulostusnäkymiä ja hakuihin lisättyjä aikasuodattimia.