WYS Palvelualusta - Älykäs ajoneuvojen lupien- ja kulunhallinta

Teollisuus-kuva

Hallitse älykkäästi ajoneuvojen luvat, pääsyt ja oleskelut.

Digitalisoi prosessit ja automatisoi seuranta.

Digitalisoi ajoneuvojen lupahallinta

 • Kulkemiseen tarvittavat ajoneuvon lupatiedot ovat sähköisesti aina kaikkien asianosaisten saatavilla. 
 • Helppokäyttöinen palveluportaali mahdollistaa vaivattoman ajolupien haku- ja hyväksymisprosessin, niin selaimella kuin mobiilissa.
 • Ajolupia hakevat yritykset kirjaavat omat tietonsa ja lupahaut palveluportaalissa. Hyväksytyn luvan myötä yritykset ylläpitävät ajoneuvojaan.
 • Kunkin teollisuusyrityksen tarpeisiin saadaan täysin yksilölliset ajolupatuotteet (esim. aika-, ajoportti-, alueperusteinen lupa tai vaikka näiden yhdistelmä).

Automatisoi ajolupien tarkastus

 • Alueelle tuleva ajoneuvo tunnistetaan automaattisesti rekisterinumeron perusteella.
 • Ajolupien tarkastus voi olla täysin automaattista tai manuaalista, joten järjestelmään on liitettävissä niin miehitetyt kuin miehittämättömät kohteet. Järjestelmä mahdollistaa myös etähallitut portit.
 • Käytettävissä on valikoima dynaamisia turvallisuustasoja ajoneuvon tunnistuksesta aina ajoneuvon ja kuljettajan tunnistukseen ja paikannukseen.
 • Teollisuusyrityksen alueelle pääsemiseen ja kulkemiseen liittyvät tiedot ja ohjeet lähetetään automaattisesti ao. henkilöille tai ryhmille esim. matkapuhelimeen, sähköpostiin, selaimeen ja/tai porteilla oleviin infomonitoreihin. Viestin saavien henkilöiden määrässä ei ole rajoituksia ja yksi henkilö voi kuulua useampaan ryhmään.
 • Järjestelmään on mahdollista liittää myös mm. kulunvalvonta- videonhallinta- ja työlupajärjestelmät.

Automatisoi ajolupien turvallisuushallinta

 • Järjestelmä seuraa automaattisesti määriteltyjä tapahtumia ja generoi niistä poikkeustilanteessa automaattisesti ilmoituksen haluttuihin paikkoihin ja henkilöille. Ilmoituksiin voi liittää ennalta sovittuja standardoituja toimintaohjeita. Tapahtuma kokonaisuudessaan kuvineen rekisteröityy automaattisesti järjestelmään.
 • Järjestelmän avulla tiedetään reaaliaikaisesti alueella olevat ajoneuvot ja niiden kuljettajat.
 • Vartijan on helppo tarkistaa alueella olevien ajoneuvojen ajoluvat mobiilillaan, jolloin hän saa näkyviin ajoneuvon ajoluvan ja kuljettajan tiedot. Vartijalla on myös mahdollisuus nähdä kaikki alueella olevat ajoneuvot mobiilistaan.

Optimoi laitteiden elinkaari

 • Saat reaaliaikaista tietoa kaikkien Palvelualustaan liitettyjen järjestelmien ja laitteiden toimivuudesta. 
 • Statistiikan avulla valitset toiminnallesi sopivat laitteet ja analysoit niiden päivitys- ja ylläpitotarpeet. 
 • Laiterekisteristä pääset porautumaan kunkin laitteen yksityiskohtaisiin tietoihin ja katsomaan laitteen sijaintitietoja kartalla.

Automatisoi tiedon jalostus päätöksenteon tueksi

 • Kaikki tieto on samassa paikassa ja voit tutkia niin reaaliaikaista tilannetta kuin historiatietoa ja statistiikkaa. 
 • Interaktiivisten ja yksilöllisten dashboardien avulla tarvitsemasi tieto on käytössäsi juuri sinulle sopivassa muodossa, taulukoina, graafeina, karttana jne. 
 • Haluamasi raportit voit jakaa automaattisesti valituille vastaanottajille esim. viikoittain. 
 • Monipuolista tietoa saatavilla, esimerkiksi:
  • alueella olevat ajoneuvot, 
  • tiettynä ajanhetkenä tai aikavälillä olleet ajoneuvot, 
  • liikennemäärät portti- ja aluekohtaisesti ja yhteensä ajan funktiona, 
  • yksittäisen ajoneuvon käynnit, 
  • ajoneuvojen viipymisajat, 
  • tarkastustapahtumat jne.


Älykäs teollisuuden ajoneuvojen kulunhallinta skaalautuu helposti yhdestä portista aina monitoimipaikkaympäristöihin saakka ilman maantieteellisiä rajoituksia. 
Järjestelmän käyttäjähallinta skaalautuu vastaavasti, sillä käyttäjätasojen ja -ryhmien määrä on rajaton.
Kaikkia järjestelmän toimintoja voi käyttää niin selaimella kuin mobiilisti.
Monipuoliset liitännät muihin järjestelmiin kuten mm. kulunvalvonta- videonhallinta- ja työlupajärjestelmät.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä.