WYS Palvelualustan versio 2021 R1 julkaistu

Päivämäärä
15.02.2021

Uudessa 2021 R1 -versiossa on erityisesti kehitetty kulunhallintajärjestelmien liitettävyyttä WYS Palvelualustan monipuolisiin palveluihin.

WYS Palvelualustan kulunhallintajärjestelmien kaksisuuntainen liitäntä mahdollistaa eri valmistajien kulunvalvontajärjestelmien tuottaman datan monipuolisen hyödyntämisen WYS Palvelualustan älykkäissä sovelluksissa ja automatisoiduissa palveluissa.

WYS Palvelualustaan liitettyjen kulunvalvontajärjestelmien tuottama data yhdistetään älykkäästi muiden liitettyjen järjestelmien tuottamaan dataan; liitettyjä järjestelmiä ohjataan automaattiasesti; dataa jalostetaan muille järjestelmille; toiminnallisia prosesseja tehostetaan automatisoinnilla; luodaan reaaliaikaisia tilannekuvaraportteja, statistiikkaa ja erilaisia vertailuja sekä seurataan trendejä. 

Tuloksia on mahdollista seurata reaaliaikaisesti Palvelualustan monipuolisten Dashboard-käyttöliittymien avulla tai muodostaa niistä Dashboard-raportteja jaettavaksi automaattisesti kollegoille vaikka viikoittain. Raportointidata on vietävissä myös muihin järjestelmiin. Data on saatavissa myös infomonitoreihin.

Datan säilytysajalle ei ole rajoituksia, koska datalla on oma skaalautuva tietokantansa. Tämä sekä WYS Palvelualustan monipuoliset Dashboard-käyttöliittymät mahdollistavat reaaliaikaisten raporttien lisäksi pitkän aikavälin historiaraportit, ja luonnollisesti se avaa myös mahdollisuuden analysoida tapahtumia yksityiskohtaisesti myös aikojen kuluttua. Halutun säilytysajan jälkeen data voidaan poistaa automaattisesti.

Kulunvalvontadatan perusteella on mahdollista luoda tapahtumia ja hälytyksiä, liittää näihin automaattisesti snapshot-kuvia ja määrittää reaaliaikaiset toimenpiteet ja toimintaohjeet perustuen yksittäiseen tai useampaan tapahtumaan. Tapahtumiin perustuen tai muiden järjestelmien datoihin yhdistäen  on myös mahdollista ohjata automaattisesti eri laitteita ja järjestelmiä. Kaikki hälytykset ja tapahtumat saadaan haluttaessa näkyviin myös kartalle.

Kulunvalvontajärjestelmien ja niiden laitteiden monitorointi ja diagnosointi on pitkälle automatisoitu WYS Palvelualustan avulla. Alustan visuaalinen monitorointinäkymä auttaa hallitsemaan vaivattomasti suuriakin kulunvalvonnan laite- ja järjestelmämääriä. Laite- ja järjestelmänäkymä on täysin muokattavissa; eri näkymät ovat muokattavia ja vapaasti valittavissa ja järjesteltävissä esim. niin, että näkyvissä ovat eri kohteet ja niiden alta löytyvät kohteen järjestelmät ja laitteet - näkymä on mahdollista rajoittaa vain viallisiin järjestelmiin ja laitteisiin. Järjestelmien ja laitteiden poikkeavat tilat ponnahtavat popup- toiminteella automaattisesti näkyviin. Kohdenäkymästä pääsee yhdellä klikkauksella ko. kohteen järjestelmiin ja laitteisiin esim. kulunvalvontajärjestelmän tietoihin sekä laiterekisteriin. 

Vikatilannetiedon lähetys tapahtuu automaattisesti mobiiliin (push- ja sms-viestit), sähköpostiin, käyttöliittymään sekä ulkoiseen järjestelmään esim. tiketöintijärjestelmään.

WYS Palvelualausta tarjoaa jo nykyisellään liitettävyyden useiden eri valmistajien kulunvalvonnan järjestelmiin viimeisimpänä Schneider-Electricin Esmikko-järjestelmään. Lisäksi liitettävyydet ovat saatavilla mm. Paxton-, Salto- ja Vanderbilt-kulunvalvontajärjestelmiin. Tulossa on lisää liitäntöjä useiden johtavien valmistajien kulunvalvontajärjestelmiin.

WYS Palvelualusta skaalautuu äärettömästi, joten kulunvalvontajärjestelmiä voi olla yhdessä tai useammassa toimipaikassa tai sijainneissa ja eri toimipaikoissa voi olla eri valmistajien kulunvalvontajärjestelmiä. Monipuolinen ja joustava käyttäjähallinta on tehty monitoimipaikkaympäristöt huomioiden. 

Kaikkien WYS Palvelualustan toimintojen käyttö on erittäin sujuvaa myös mobiililaitteilla. Palvelualustan responsiivinen käyttöliittymä mukautuu käytettävän laitteen ja sen näytön resoluution mukaan, olipa kyseessä kannettava, kännykkä, tabletti tai monitori. Esimerkiksi selaimella tehdyt Dashboard-raportit ovat automaattisesti kännykällä helposti luettavassa muodossa.

Uusi ohjelmistoversio tulee kaksi kertaa vuodessa, missä on mukana myös uusimmat liitäntämahdollisuudet ja toiminnallisuudet. Seuraavassa versiossa 2021 R2, joka julkistetaan syyskuun puolivälissä, WYS Palvelualusta päivittyy mm. valmiilla Strategisten BI raporttien -mallipohjilla.