WYS Palvelualustan ESMIKKO-liitettävyys kattaa kulunvalvonta-, paloilmoitin- ja rikosilmoitinjärjestelmät

Päivämäärä
15.02.2021

WYS Palvelualustan ESMIKKO-liitettävyyden avulla Schneider Electricin ESMIKKO-kulunvalvonta-, paloilmoitin ja rikosilmoitinjärjestelmä toimivat WYS Palvelualustan datalähteinä. Näiden kaikkien Palvelualustaan liitettyjen järjestelmien tuottama data saadaan automaattisesti keskitettyä yhdestä tai useammasta toimipaikasta. 

WYS Palvelualustan älykäs moottori prosessoi kaiken tarvittavan datan, minkä datalähde pystyy tarjoamaan, ja kaksisuuntainen yhteys mahdollistaa datan lähettämisen ja vastaanottamisen. Palvelualustan avulla kaikki data lähteestä riippumatta on saatavilla yhdestä paikasta ja sitä voidaan yhdistää muiden järjestelmien tuottamaan dataan (VMS:t, AI-kamerat, henkilölaskenta-, ajoneuvohallinta-, automaatio- ja kiinteistönhallintajärjestelmät jne.) ja sen avulla ohjata automaattisesti järjestelmiä ja laitteita tarpeiden ja tilanteiden mukaisesti.

WYS Palvelualustan reaaliaikaisen monitoroinnin ja diagnostiikan avulla seuraat ESMIKKO-järjestelmien toimivuutta, saat automaattisesti päätösten tueksi reaaliaikaista järjestelmä- ja laitetilatietoa ja pääset porautumaan halutessasi aina yksittäisiin laitetietoihin asti. Havaitset nopeasti, onko terveystiedoissa jonkinlaista trendiä ajan, yksittäisen laitteen tai järjestelmän suhteen.

WYS Palvelualustan Raportointi-sovelluksen avulla seuraat reaaliaikaisesti, mitä liikkumisen malleja muodostuu eri tilojen ja ajankohtien suhteen, ja havaitset heti poikkeamat näihin malleihin (kuten yöllinen liikkuminen tilassa, tai kasvanut liikkumisen määrä tietyssä tilassa). Saat yhdistettyä automaattisesti valvontakameroiden kuvaa ja/tai kävijälaskentadataa ESMIKKO-järjestelmien tuottamaan dataan. Näin ennakoit esimerkiksi tiloissa tarvittavan henkilökunnan määrää asiakkaiden määrän ja ajan funktiona.

WYS Palvelualustan ja siihen tehdyn ESMIKKO-liitännän avulla saat tehokkaaseen hyötykäyttöön kaiken datan ESMIKKO-kulunvalvonta-, paloilmoitin- ja rikosilmoitinjärjestelmistä. Interaktiivisten ja helppokäyttöisten WYS Palvelualustan Dashboardien avulla käytössäsi on juuri sellainen tieto, mitä työssäsi tarvitset, reaaliaikaisena ja historiatietona. Ja mikä parasta harppaus tehokkaampaan tiedolla johtamiseen onnistuu heti ilman järjestelmäuusimisia.