Dahuan järjestelmille ja laitteille valmiit liitännät WYS Palvelualustassa

Päivämäärä
03.03.2022


WYS Palvelualustassa on valmiita kaksisuuntaisia liitäntöjä useiden eri valmistajien järjestelmiin ja laitteisiin. Nyt liitännät ovat myös Dahuan HTTP APIa tukeville järjestelmille ja laitteille.

Kytkettäessa Dahuan järjestelmät ja laitteet WYS Palvelualustaan, niistä haetaan automaattisesti kaikki tiedot, mitä liitetyt järjestelmät ja laitteet tarjoavat.

WYS Palvelualustan Laite- ja järjestelmärekisteriin tulee automaattisesti Dahuan laitteista

 • laitteen nimitieto,
 • mallitieto,
 • sarjanumero,
 • laiteohjelmistoversio,
 • IP-osoite,
 • portti,
 • laitteen tuottama tapahtumadata,
 • viimeisen tapahtuman aikaleima,
 • tallentimeen liitettyjen kameroiden kokonaismäärä,
 • tallentimen kamerakanavien nimet ja
 • järjestelmien ja laitteiden toiminnallinen tila.

Lisäksi WYS Palvelualustaan saadaan myös kuvavirta Dahuan kameroista.

Laitetietoihin on täydennettävissä laitteen asennuspaikka ja -päivä, asennus- ja laitekuvat, sekä muuta asennukseen ja ylläpitoon liittyvää vapaamuotoista tietoa.

Liitetyt Dahua-laitteet kuuluvat WYS Palvelualustan teknisen ja operatiivisen monitoroinnin ja hallinnan piiriin. Teknisen monitoroinnin avulla tiedetään reaaliaikaisesti kunkin järjestelmän ja laitteen toiminnallinen tila ja vastaavasti hallinnalla varmistetaan järjestelmien ja laitteiden kunto, ajantasainen päivitys ja ylläpito. Operatiivisen monitoroinnin avulla tiedetään kunkin järjestelmän ja laitteen tapahtumat ja hälytykset.

Viimeisen tapahtuman aikaleima on WYS Palvelualustan tietokannassa. Viimeinen aikaleima toimii mahdollisena terveystietona esimerkiksi kävijälaskennassa. Laitteen ollessa parikin päivää ilman tapahtumia, se jo antaa aihetta tarkistaa laitteen toiminta tarkemmalla tasolla.

WYS Palvelualustaan liitettyjen Dahuan kameroiden automaattinen viitekuvien tarkastaminen on nopeaa ja tehokasta. Uusi viitekuva ja sen vastaavuus vanhaan viitekuvaan esitetään havainnollisesti omassa Dashboard-näkymässä, missä viitekuvia on helppo selata. Viitekuvien haku on myös mahdollista tehdä manuaalisesti.

Dahua-laitteen yhteenvetosivun tietoihin pääsee WYS Palvelualustan eri dashboardeista kuten Visuaalisesta konsolista, interaktiivisesta eKartasta, Laiterekisteristä ja lähes kaikkialta, missä vain näkyy laitteen nimi.

Palvelualustan Laiterekisteristä saa myös lajiteltua tietoa eri muuttujien perusteella monipuolisilla ja helppokäyttöisillä hakutyökaluilla.

Dahuan järjestelmästä ja laitteesta kerätyn Big datan perusteella saadaan ohjattua muita WYS Palvelualustaan liitettyjä järjestelmiä ja laitteita, sekä koostettua erilaisia SLA- ja BI-raportteja.