WYS Palvelualusta

WYS Palvelualustan rakennekuva

Moninaisten ratkaisujen perusta on WYS Palvelualusta. Palvelualustaan on liitettävissä monipuolisesti haluttu määrä eri laitteita ja järjestelmiä, jotka toimivat datalähteinä. 

Data saadaan automaattisesti kerättyä globaalisti yhdestä tai useammasta laitteesta/järjestelmästä, ja datalähteet voivat olla yhdessä tai useammassa yrityksessä, yhdessä tai useammassa paikassa. Eri lähteistä kerätty data on saatavilla yhdestä paikasta ja sitä voidaan yhdistää, jalostaa ja vertailla tarpeen mukaan. 

Jokaisen ratkaisun mukana on Palvelualustan yleinen ominaisuusportfolio.

WYS Palvelualustan yleisiä ominaisuuksia ovat mm.

 • ääretön skaalautuvuus (laitteet, sijainnit, yritykset, käyttäjät, organisaatiot)
 • monipuolinen ja räätälöitävissä oleva moniorganisaatiohallinta
 • monipuolinen käyttäjähallinta; helppo hallita myös isojen käyttäjämäärien oikeuksia
 • rajoittamaton datan säilytysaika, mikä mahdollistaa pitkien aikajaksojen vertailun ja trendien havaitsemisen
 • automaattinen datan poisto halutun säilytysajan jälkeen
 • valmistaja-, tuotemerkki-, malli- ja tuoteriippumattomuus – kaikki laitteet ja järjestelmät, jotka tuottavat dataa, voi liittää Palvelualustaan
 • kaksisuuntaiset liitännät mahdollistavat liitettyjen laitteiden ja järjestelmien ohjauksen
 • responsiivinen käyttöliittymä mukautuu käytettävän laitteen ja sen näytön resoluution mukaan olipa kyseessä kannettava, kännykkä, tabletti tai monitori
 • käyttöliittymän ulkoasun räätälöintimahdollisuus yrityksen brändin mukaiseksi
 • oletuskielien suomi, englanti lisäksi mahdollisuus lisätä uusia kieliä.

WYS Palvelualustassa on valmiina laaja valikoima kaksisuuntaisia liitäntöjä alan johtaviin laitteisiin ja järjestelmiin. Kaikki data, mitä datalähde voi lähettää, tuodaan Palvelualustalle näiden kaksisuuntaisten liitäntöjen avulla. Palvelualustan verkotettu rakenne tukee kaikkia tarvittavia datayhdistelmiä. Palvelualustan älykäs moottori prosessoi kaiken tarvittavan datan, minkä datalähde pystyy lähettämään, ja kaksisuuntainen yhteys mahdollistaa datan lähettämisen takaisin silloin, kun lähde ottaa dataa vastaan.

Alla esimerkkejä kahdensuuntaisista liitännöistä datalähteestä Palvelualustaan ja päinvastoin:

 • Kamerat
 • Kävijälaskentakamerat
 • Lämpökamerat
 • AI-kamerat
 • Rekisterinumeron tunnistuskamerat
 • Nopeuskamerat
 • Sensorit ja IoT-sensorit
 • Tallentimet (NVR, network video recorders)
 • Videonhallintajärjestelmät (VMS, video management systems)
 • MS Dynamics
 • Automaatiojärjestelmät
 • Viivakoodijärjestelmät
 • Hälytysjärjestelmät
 • Kulunvalvontajärjestelmät (mukaanlukien puomit jne.)
 • Liikkeessä olevan ajoneuvon punnitusjärjestelmät
 • Ajoneuvovaaka
 • Lasermittaus
 • Laskutusjärjestelmät


WYS Palvelualusta tarjoaa suorituskykyä, helppokäyttöisyyttä ja joustavuutta. Järjestelmän käyttöönotto on nopeampaa ja helpompaa kuin mihin alalla on totuttu. Tällä varmistetaan, että tieto ei ole vain saatavilla vaan sen hyödyntäminen on asiakkaille vaivatonta.