WYS Palvelualustasta julkaistu uusi ohjelmistoversio 2022 R1

Päivämäärä
15.02.2022


WYS Palvelualustan versiossa 2022 R1 on keskitytty erityisesti reaaliaikaiseen operatiiviseen ja tekniseen monitorointiin ja hallintaan. Jokaisessa versiossa edistetään myös suorituskykyä ja tuodaan Palvelualustaan lisää älykkyyttä. Lisäksi BI-raportoinnin komponentteja lisätään versio versiolta.

Tekninen monitorointi ja hallinta

Teknisen monitoroinnin ja hallinnan piiriin kuuluvat kaikki järjestelmät ja laitteet, jotka on liitetty WYS Palvelualustaan kuten esim. automaatio-, rikosilmoitin-, paloilmoitin-, turvavalaistus-, kulunvalvonta- ja videonhallintajärjestelmät sekä niihin liitetyt laitteet, kuten kamerat, tallentimet, reitittimet, kytkimet, sensorit ym. Teknisen monitoroinnin avulla tiedetään reaaliaikaisesti kunkin järjestelmän ja laitteen toiminnallinen tila ja vastaavasti hallinnalla varmistetaan järjestelmien ja laitteiden kunto, ajantasainen päivitys ja ylläpito.

Keskitetyn laite- ja järjestelmätiedon sekä niiden monitorointi- ja hallintatietojen avulla mahdolliset ongelmatilanteet ovat nopeasti kartoitettavissa ja eliminoitavissa. Esimerkiksi kun yhdestä järjestelmästä ilmenee ongelmia aiheuttava laiteohjelmistoversio, saadaan nopeasti tieto kaikista muista järjestelmistä, missä on sama mahdollisia ongelmia aiheuttava ohjelmistoversio.

Visuaalisen konsolin avulla liitettyjen järjestelmien ja laitteiden teknisiä tilatietoja seurataan reaaliaikaisesti ja automaattisesti. Automatiikka huolehtii luokittelujen mukaisesti tilatietojen muutosten ilmoittamisesta asianomaisille henkilöille ja toimintoihin. Järjestelmien ja niihin liitettyjen laitteiden nykyinen ja aikaisempi terveystieto on selkeästi nähtävissä eri esitystavoin, kuten esim. eKartalla, kalenterinäkymässä ja järjestelmärekisterissä.

Monipuolisilla ja helppokäyttöisillä hakutyökaluilla saadaan  nopeasti halutut tiedot laajoistakin kokonaisuuksista. Erilaisten teknisten poikkeama- ja vikatilanteiden analysoimiseksi on käytettävissä monipuoliset työkalut, joilla saadaan tieto esim. eniten esiintyvistä vikatyypeistä, eniten vikaantuvista järjestelmistä ja laitteista, ajankohdista jolloin esiintyy eniten poikkeamia ja/tai vikoja, vikatyyppien painotetuista jakaumista jne.

Operatiivinen monitorointi ja hallinta

Operatiivisessa monitoroinnissa seurataan ja hallitaan WYS Palvelualustaan liitettyjen järjestelmien ja laitteiden toiminnallisia tapahtumia automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

Operatiivisen visuaalisen konsolin tehokkaat haku-, suodatus- ja tapahtumien luokittelutyökalut sekä kartta- ja pohjapiirrosnäkymät auttavat isojen tapahtumamäärien seurannassa ja analysoinnissa. Halutuista tapahtumista ja/tai hälytyksistä on saatavissa automaattiset ponnahdusviestit toimenpideohjeineen.

Haluttaessa tapahtuman tai hälytyksen käynnistyksestä avautuvat toimintaohjeet (Standard Operating Procedures) automaattisesti näkyviin, ja automaattiset ilmoitukset lähetetään eri kohteisiin ja vastuuhenkilöille. Tilanteen korjauduttua tapahtuma kuittautuu järjestelmässä valmiiksi. Hälytysten ja tapahtumien kestot ja niiden määrät saadaan automaattisesti dokumentoitua esim. palvelutasoraportteihin.

Tapahtuma ja/tai hälytys ohjaa automaattisesti myös muita järjestelmiä ja laitteita.

BI-raportointi

Reaaliaikaisten BI-raporttien dataa on mahdollista hyödyntää myös erilaisiin jälkikäteen tapahtuviin analysointeihin.  WYS Palvelualusta kerää ja varastoi liitettyjen järjestelmien ja laitteiden tuottaman datan omaan tietokantaansa. Älykäs BI-raportointi tarjoaa erinomaisia ja monipuolisia mahdollisuuksia hyödyntää dataa erilaisiin analyyseihin sekä operatiiviseen että liiketoiminnan kehittämiseen.