Suorituskyky-sovellus

Performance dashboard

Järjestelmien ja kaikkien laitteiden suorituskyvyn monipuoliseen ja helppoon hallintaan.

Visuaalinen konsoli/ohjausnäkymä auttaa hallitsemaan vaivattomasti suuriakin laite- ja järjestelmämääriä

 • Laitetilat visualisoitu värein ja ikonein
  • Laitetilat ovat: toiminnassa, viallinen, ajoittain viallinen, manuaalisesti asetettu vialliseksi
 • Muokattava laitenäkymä
  • Laitenäkymän laitteet valittavissa ja järjesteltävissä, esim. näkyvissä vain yksikön vialliset laitteet
  • Haluttaessa vain poikkeavat tilat ponnahtavat näkyviin. Kun kaikki kunnossa, näkymänä on ”musta ruutu”.
  • Karusellinäkymässä kiertää useita eri laitenäkymiä
 • Lokitiedostojen poikkeavat tapahtumat erikseen esiin listoina ja graafeina
 • Konsolin laitenäkymästä yhdellä klikkauksella ko. laitteen tietoihin (mm. tuote- ja asennustiedot) sekä laiterekisteriin
 • Vikatilannetiedon lähetys: mobiiliin (push- ja sms-viestit), sähköpostiin, käyttöliittymään sekä ulkoiseen järjestelmään esim. tiketöintijärjestelmään, automaatiojärjestelmään jne.
 • Muokattavat Dashboard-näkymät, joihin saa yhdistellä haluttuja tietoja ja raportteja
  • Mahdollistaa myös asiakaskohtaiset näkymät

 
Kaikki laite- ja järjestelmätiedot automaattisesti käytössä

 • Hakee automaattisesti kaikki tiedot laitteesta ja järjestelmästä, mitä liitetty laite/järjestelmä tarjoaa
 • Laite- ja järjestelmärekisteri
  • Laitteen tiedot: malli, ohjelmistoversio, firmware-versio, IP-osoite, sijoituspaikka
  • Täydennettävät tiedot: laitteen asennuspaikka, asennusvalokuvat, muuta asennukseen ja ylläpitoon liittyvää vapaamuotoista tietoa
  • Laiterekisteristä saa lajiteltua tietoa eri muuttujien perusteella
   • Itse laitteen tietoihin pääsee eri sovelluksista ja dashboardeista kuten visuaalisesta konsolista, interaktiivisesta eKartasta ja laiterekisteristä
  • Laiteloki
 • Muokattavat Dashboard-näkymät, joihin saa yhdistellä haluttuja tietoja ja raportteja
  • Mahdollistaa myös asiakaskohtaiset näkymät

 
Tapahtumien ja hälytysten hallinta

 • Hälytysten ja tapahtumien yksilöllinen hallinta
  • Yksilöllinen määrittely/suodatukset
  • Yksilöllinen kellonaikamäärittely
 • Snapshot-kuvien automaattinen liitäntä tapahtumaan
 • Videotallenteiden synkronointi (kaksisuuntainen liitäntä)
 • Yksittäiseen tapahtumaan tai useampaan tapahtumaan perustuva toimenpide
  • Tapahtumien yhdistäminen eri laitteista ja järjestelmistä
 • Suora yhteys reitityssääntöihin ja -hallintaan
 • Hälytykset ja tapahtumat näkyvät kartalla

 
Reitityssäännöt ja hallinta

 • Hälytysten ja tapahtumien yksilöllinen reititys
  • Yksilöllinen kohdemäärittely
  • Yksilöllinen kellonaikaohjaus
  • Yksittäinen ja/tai useita kohteita
 • Yksittäiseen tapahtumaan tai useampaan tapahtumaan perustuva ehdollinen reititys
  • Tapahtumien yhdistäminen eri laitteista ja järjestelmistä
 • Kolmannen osapuolen järjestelmän ja/tai laitteen ohjaus
 • Palvelualustaan liitetyn laitteen ja järjestelmän ohjaus

 
Interaktiivinen eKartta

 • Laitteet ja järjestelmät kartalla
 • Automaattinen laitteiden sijoittelu kartalle matkapuhelimen avulla
 • Laitteiden tilatieto
 • Hiirellä zoomattava kartta
  • Mahdollisuus myös asiakaskohtaisiin karttoihin
  • Pohjakuvat
 • Suora yhteys laiterekisteriin
 • Muokattavat Dashboard-näkymät, joihin saa yhdistellä haluttuja tietoja ja raportteja
  • Mahdollistaa myös asiakaskohtaiset näkymät

 
Viestintä ja reaaliaikaiset ohjeet (SOP)

 • Manuaalinen ja automaattinen viestien lähetys
  • Automaattinen viestien lähetys on mahdollista toteuttaa reitityssääntöjen mukaisesti perustuen erilaisiin tapahtumiin
  • Kohdennetut viestit
 • Toimintaohjeet tapahtumaan / tilanteeseen liittyen (SOP, Standard Operating Procedures)
 • Useita eri viestintäkanavia
  • Mobiili (push- ja sms-viestit), sähköposti, käyttöliittymä

Kieli
Ohjelmisto on saatavilla suomen ja englanninkielisenä. Mahdollisuus lisätä uusia kieliä.

Liitännät
Vapaasti valittavissa oleva määrä laitteiden ja järjestelmien liitäntöjä. Kun laitteen tai järjestelmän liittäminen on tehty, siitä alkaa heti kertyä dataa hyödyntämistä varten. Jos liitäntöjä ei ole valmiina, niiden tekemiselle annetaan erikseen tarjous. Katso nykyiset liitännät: WYS Liitännät

WYS Palvelualustan ja Suorituskyky-sovelluksen käyttömahdollisuudet laajennettavissa Raportointi- ja AVA-sovelluksilla.